stichting Duurzame Verbinding
inspireren tot heelheid
Transitie-projecten
Evenementen
Talent-ontwikkeling

Het leggen van diepgevoelde verbinding met elkaar, de samenleving als geheel, de (rest van de) natuur en de planeet die we bewonen, gaat niet vanzelf. Het is een leerproces met soms onverwachte wendingen.

De projecten die stichting Duurzame Verbinding uitvoert, bevinden zich dan ook op het snijvlak van educatie en ervaring. Ervarend leren dus, en in verbinding met anderen tevens sociaal leren.

Klik hiernaast om te zien wat voor soort activiteiten en projecten wij organiseren of ondersteunen.

 KvK 08184970 Triodosbank NL47TRIO0786877839