stichting Duurzame Verbinding
inspireren tot heelheid
Transitie-projecten
Evenementen
Talent-ontwikkeling

Projecten rond Transitie zijn vaak meerjarig. Er worden in die periode allerhande activiteiten georganiseerd die bijdragen aan een diepgaande verandering binnen de lokale samenleving. Verandering op sociaal, economisch en ecologisch vlak, inclusief het onderliggende wereldbeeld.

Bij uitstek gaat het hier om projecten die beogen om lokaal groepen mensen actief te krijgen in het kader van de (internationale)
Transitiebeweging. Zo legden wij eerder de basis voor Transition Town Deventer en een tijdelijk Overijssels steunpunt voor dergelijke initiatieven, en dragen wij bij aan het lokale Transitieproces in gemeente Olst-Wijhe.
 KvK 08184970 Triodosbank NL47TRIO0786877839